Returns will be handled on a case-by-case basis. The items to be returned must be unused. Depending on the nature and price of the product and on our supplier’s policy, fees of the product price may apply in the event that the item is being returned due to customer error. Shipping costs for items being returned will be the responsibility of the customer.

 

Hinnapakkumised kehtivad ostes 4 rehvi. 1 – 3 rehvi tellimisel määratakse individuaalselt.

Rehvid müüakse 4 tk. komplektina.  Kui soovite tellida 1, 2, 3 rehvi ja väiksema koguse tellimus on võimalik saadetakse teile kinnitus.

Tellimisvormi täitmisel võtame teiega ühendust e-posti 24 tunni jooksul (tööpäevadel) ja saadame ettemaksu arve. Rehvid broneeritakse 2 tööpäevaks ja arve maksmate jätmisel tühistatakse tellimus 2 päeva jooksul.

Peale makse laekumist meie kontole toimetatakse 2-3 tööpäeva jooksul rehvid teie poolt antud aadressile.

Mittetäielikke tellimusi ei täideta (nt: määratlemata kohaletoimetamise aadress).

Talve hooajal (20. oktoober - 20. november) on võimalikud viivitused suure tellimuste või transpordi probleemide tõttu.

 

Rehvide valmistamise kuupäev::

Rehvi tootmise kuupäev on näidatud rehvi nime kõrval olevas sulgudes. Kõnealune aasta on informatiivne ja võib hõlmata väikesi ebatäpsusi.

 

Kaubajäägid ja hinnad:

Elektrooniline tootekataloog ei ole konkreetne müügipakkumine, hinnad ja kogused on orienteeruvad, arvesse tuleb võtta vigu, kohaletoimetamise probleeme jne. Igal üksikjuhul saadame teile peale päringu kättsaamist lõpliku pakkumise. Kauba kogus on piiratud. Juhul, kui korralduste täitmise ajal kauba jääk on ebapiisav, Teiega võetakse ühendust teie kindlaksmääratud kontaktidega.

Müüja jätab endale õiguse muuta toodete hindu ja hinnapakkumise tingimusi.

Interneti hinnad kehtivad ainult kauba interneti kaudu tellimisel.

Kui teil tekib küsimusi, võtke palun ühendust: [email protected]

 


KAUBA OSTU-MÜÜGI EESKIRI EGZOTIKA VEEBIPOES

 

Käesolev Egzotika veebipoes kauba ostu-müügi eeskiri (edaspidi – Eeskiri) määrab kindlaks veebipoe Egzotika (edaspidi – Egzotika, Müüja) kasutamise tingimused. Eeskirja kohaldatakse Ostjale, kui ta soetab kaupa ja teenuseid veebipoest Egzotika.

 

1.         ÜLDSÄTTED

1.1.      Egzotika kauba ja teenuste müüki arendab Lipeikise ettevõte Egzotika; asukoha aadress: J. Basanavičiaus g. 69B, Panevežys; asukoha aadress: Liepkalnio g. 4A, Vilnius; juriidilise isiku registrikood: 168409136; KMKR kood: LT684091314.

1.2.      Ostja saab kaupu ja teenuseid osta alles pärast Eeskirja sätetega tutvumist ja nendega nõustumist.

1.3.      Veebilehte Egzotika võivad kasutada teovõimelised füüsilised ja juriidilised isikud.

1.4.      Ostja isikuandmete töötlemist on kirjeldatud Privaatsuspoliitikas, mille kehtiv versioon on avaldatud veebilehel Egzotika.

1.5.      Müüja jätab endale õiguse igal ajal muuta, parandada või täiendada Eeskirja, arvestades õigusaktides sätestatud nõudeid või muude tingimuste muutumisel.

1.6.      Ostja on kohustatud iga kord kaupu ja teenuseid soetades tutvuma ja nõustuma Eeskirja kehtiva versiooni kõigi sätetega. Eeskirja kehtiv versioon on avaldatud veebilehel Egzotika.

1.7.      Ostu-müügileping loetakse sõlmituks pärast seda, kui Ostja on Eeskirjaga tutvunud ja sellega nõustunud, tellimuse esitanud ja selle eest tasunud või valinud muu makseviisi või ettemaksuarve.

 

2.         OSTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1.      Ostjal on õigus soetada veebipoest Egzotika kaupu ja teenuseid käesolevas Eeskirjas ja veebipoe poolt sätestatud korras.

2.2.      Egzotika veebipoe teenuseid kasutades ning kaupu ja teenuseid ostes nõustub Ostja käesoleva Eeskirjaga ja peab Eeskirja sätteid järgima.

2.3.      Ostja vastutab ise enda kõigi veebilehe Egzotika kasutamise ajal tehtud toimingute eest.

2.4.      Ostja peab veebilehel registreerumisel ning iga kord tellimuse esitamisel, täitmisel, kaupade ja teenuste ostmisel esitama täielikud, selged, täpsed ja õiged andmed. Mittetäielike, ebaselgete, ebatäpsete või ebaõigete andmete esitamise ja tellimuse eest tasumise korral või muu makseviisi valimise ja tellimuse kinnitamise korral kannab Ostja ise kõik sellest tulenevad lisakulud ja kahjud.

2.5.      Ostja peab viibima tellimuses määratud ajal kohaletoimetamise aadressil ja võtma tellitud kauba vastu kokkulepitud ajal.

2.6.      Ostja kohustub mitte andma oma sisselogimisandmeid teistele isikutele ega lubama neid kellelgi teisel kasutada. Kui teie sisselogimisandmed on kaotsi läinud, siis teavitage sellest viivitamatult aadressil [email protected] Teatise esitamata jätmisel loetakse, et Ostja sooritas ise toimingu ja vastutab kõigi pärast Ostja kontole sisselogimist tehtud toimingute eest. 

2.7.      Egzotika ei vastuta kolmandate isikute poolt Ostja sisselogimis- ja/või makseandmeid kasutades sõlmitud müügilepingute eest.

2.8.      Samal isikul on keelatud registreeruda ja kasutada Egzotika veebilehte ja veebipoodi erinevate sisselogimisandmetega. Kui teie sisselogimisandmed on kaotsi läinud, siis teavitage sellest viivitamatult aadressil [email protected].

 

3.         MÜÜJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1.      Müüja kehtestab tingimused ja annab võimaluse kasutada veebipoodi ning osta kaupu ja teenuseid.

3.2.      Müüja jätab endale õiguse tühistada ilma ette teatamata sisselogimiskonto ja selle andmed, piirata veebilehe ja Egzotika veebipoe kasutamist.

3.3.      Müüjal on õigus tühistada ja blokeerida ilma ette teatamata valelikud, ebatäpsed, puudulikult täidetud, mittekasutatavad, mittesihtotstarbeliselt kasutatavad või ebaseaduslikku tegevust arendavad sisselogimiskontod, mis püüavad kahjustada või rikuvad käesoleva Eeskirja nõudeid ja veebilehe kasutustingimusi.

3.4.      Müüja kohustub täitma ostu-müügilepinguid, teavitama Ostjat viivitamatult, kui ettenägematute asjaolude, vea, jäägi muutuse, tarnehäire või muude asjaolude tõttu ei saa ta lepingut täita, ning pakkuma teist võimalust, kui see on võimalik. Lepingu katkestamise korral tagastatakse Ostjale tema poolt tasud summa viie tööpäeva jooksul.

3.5.      Müüja jätab endale õiguse tühistada täidetud tellimus, kui tellimust ei ole võimalik täita Ostja süül, nt kui esitatud on puudulikud või ebatäpsed küsitud andmed, märgitud on ebatäpne või eksitav tarneaadress; kui Ostjaga ei ole võimalik telefoni või e-posti teel ühendust saada.

3.6.      Müüja jätab endale õiguse lõpetada ühepoolselt tasutud ostu-müügileping ja tagastada Ostjale tasutud raha 10 tööpäeva jooksul, kui tellimust ei ole võimalik täita Ostja süül, nt kui esitatud on puudulikud või ebatäpsed küsitud andmed, märgitud on ebatäpne või eksitav tarneaadress; kui Ostjaga ei ole võimalik telefoni või e-posti teel ühendust saada. Lepingu lõpetamisest teavitatakse Ostjat e-posti teel.

 

4.         KAUBA JA TEENUSTE EEST TASUMINE

4.1.      Ostja saab kauba ja teenuste eest tasuda, kasutades internetipanga sisselogimissüsteemi, ettemaksuga, järelmaksuga ja võimalusel kaardiga või sularahas kullerile kauba üleandmise ajal.

4.2.      Tellitud kauba ja eraldi kokkuleppe alusel tellitud kauba eest tasutakse ainult ettemaksuga.

4.3.      Pangaülekandega või teise isiku nimel tasumisel on vaja makse otstarbe väljale märkida tellimuse kood. Tellimuse koodi sisestamata jätmisel võib tellimuse töötlemine ja tarnimine kesta kauem.

 

5.         KAUBA KOHALETOIMETAMINE

5.1.      Enamik laos olevaid kaupu toimetatakse kohale 1-2 tööpäeva jooksul. Kõigi toodete juurde on märgitud tarneaeg, mille jooksul saame soovitud kaubad tarnida, kui need on tarnija laos olemas. Hooajal, 20. oktoobrist 20. novembrini võib kauba kohaletoimetamine võtta kauem aega tarnehäirete, tellimuste suurema arvu ja muude ettenägematute asjaolude tõttu.

5.2.      Eraldi sõlmitud kokkuleppe ja päringute alusel tellitud kauba orienteeruv tarneaeg märgitakse konkreetse kauba juurde ja kui midagi muutub, siis teavitab müügijuht klienti enne kauba tellimist.

5.3.      Kauba kohaletoimetamise hind märgitakse eraldi kauba ostukorvis tarneviisi valimise juures.

5.4.      Kaubale võib kättetoimetamise punkti järele minna kolme päeva jooksul pärast tarneteate saamist, kui eelnevalt ei ole kokku lepitud teist tähtaega.  Kui kaubale ei tulda kindlaksmääratud tähtaja jooksul järele, siis müügileping tühistatakse ja kauba eest tasutud summa tagastatakse Ostjale 10 päeva jooksul.

5.5.      Kauba vastuvõtmisel peab Ostja kauba üle vaatama – märganud viga, rikkumist või muud mittevastavust ei tohi Ostja saadetist vastu võtta. Kui Ostja kauba vastu võtab, siis loetakse, et üle antud saadetis on korras ja puudusteta. Kui tarnitud kaup ei vasta Ostja tellimusele või osa saadetisest on puudu, peab Ostja sellest viivitamatult teavitama Müüjat e-posti teel aadressil [email protected] või telefoni teel + 37045420000.

 

6.         KAUBA TAGASTAMINE

6.1      Ostja saab kauba tagastada 14 päeva jooksul alates kauba Ostjale üleandmise päevast. Tagastatav kaup peab olema kvaliteetne, st kasutamata, kokkupanemata ja tehniliselt kahjustamata.

6.2.      Tagastatud kauba eest tagastatakse Ostjale kogu tasutud hind.  Kauba Müüjale tagastamise kulud tasub Ostja.

6.3.      Ostja poolt tasutud raha tagastatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates Ostja poolt tagastatud kauba Müüjale üleandmise päevast.

6.4.      Ostja, kes soovib kaupa tagastada, peab esmalt pöörduma e-posti teel: [email protected]

 

7.         KAUBA GARANTII

7.1.      Ostetud rehvidele antakse garantii üheks aastaks.

7.2.      Garantii katab tootmisdefektid. Kui ettevõtte ekspert või vajadusel komisjon tuvastab, et rehv on mehaaniliselt kahjustatud, seda kasutati vale laiuse või ebakvaliteetse veljega, samuti kui auto šassii ei ole korras, siis pretensioone ei rahuldata. Tuletame meelde, et rehve tuleb regulaarselt tasakaalustada ja kontrollida nende rõhku.

7.3.      Rehvide läbisõidule garantiid ei anta.

7.4.      Garantii kehtib veljelt eemaldamata rehvi puhul.

7.5.      Garantii hakkab kehtima rehvide müügikuupäevast.

 

8.         KAUBA TOOTMISE KUUPÄEV

8.1.      Veebipoes pakutavate rehvide valmistamise aasta on märgitud sulgudes rehvi nimetuse juurde. Näidatud aastaarvud on antud informatiivse eesmärgiga ja väikesed ebatäpsused on võimalikud.

8.2.      Kui toote nimetuse kõrval on toote valmistamisaastad märgitud vahemikus, siis ei ole meil võimalust konkreetset valmistamisaastat valida, kaup tarnitakse sulgudes märgitud tootmisaastate vahemikust. Kui soovite osta konkreetsel tootmisaastal valmistatud kaupa, siis valige kaup, mille juurde on märgitud konkreetne tootmisaasta.

 

9.         LÕPUSÄTTED

9.1.      Elektrooniline tootekataloog ei ole konkreetne äripakkumine, hinnad ja kogused on soovituslikud ja võivad vigade, tarnehäirete jms tõttu erineda. Igal üksikjuhul saadavad müügijuhid lõpliku pakkumise pärast ostja päringu saamist.

9.2.      Kauba kogus on piiratud. Kui tellimuse täitmise ajal ilmneb, et kauba jääk on ebapiisav, siis võetakse Teiega ühendust Teie poolt märgitud kontaktidel.

9.3.      Müüja jätab endale õiguse muuta kauba hindu, tellimuse, müügi ja kampaaniate tingimusi.

9.4.      Elektroonilises tootekataloogis olevad fotod on informatiivse iseloomuga ja võivad sisaldada väiksemaid ebatäpsusi. Piltidel on esitatud ühe mõõduga rehvid. Erinevate mõõtmetega rehvide turvis võib varieeruda sõltuvalt rehvi suurusest, laiusest ja erinevate tootjate homoloogilisusest. Rehvifotodel näidatud veljed on illustratiivsed ja neid ei müüda koos rehvidega. Rehvi küljel olevad tekstid, markeeringud ja tähed ei pruugi ühtida kujutisega fotodel, konkreetsete detailide, nt valgete tähtede soovi korral võtke ühendust e-posti teel [email protected]

9.5.      Egzotika veebipoe tootevalik ja hinnad ei pruugi kattuda Egzotika rehvikaubanduskeskustes saadaoleva tootevaliku ja hindadega. Veebipoe hinnad kehtivad ainult kauba tellimisel veebist.

9.6.      Kõik käesoleva Eeskirja rakendamise ja täitmisega seotud lahkhelid ja küsimused lahendatakse eelkõige Ostja ja Müüja vaheliste läbirääkimiste teel.

9.7.      Kui probleemi ei ole võimalik lahendada, võib esitada taotluse Riiklikule tarbijaõiguste kaitse talitusele (VVTAT) [email protected], tel 852626751, www.vvtat.lt või EGS-i platvormil https://ec.europa.eu/odr/.

9.8.      Kui kokkulepet saavutada ei õnnestu, lahendatakse pretensioonid Leedu Vabariigi seadustes sätestatud korras.

9.9.      Müüja jätab endale õiguse muuta Egzotika veebipoe kauba ostu-müügi eeskirju ilma eraldi ette teatamata. Eeskirja kehtiv versioon on avaldatud www.egzotika.ee lehel.

 

 

 

Küsimuste korral palun pöörduge e-posti aadressil: [email protected]

 

07.11.2020 redaktsioon